NYHEDER


GENERALFORSAMLING i BØGESKOVHALLENS STØTTEFORENING

Bøgeskovhallens Støtteforening afholder ordinær generalforsamling.
MANDAG DEN 18. FEBRUAR 2019, KL. 19.00 i Bøgeskovhallens selskabslokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Palle Mogensen
Formand

Tilmelding er ønskelig, og bedes foretaget til halinspektør Jim Bæk Pedersen, på telefon 75957735