GENERALFORSAMLING i BØGESKOVHALLENS STØTTEFORENING

Bøgeskovhallens Støtteforening afholder ordinær generalforsamling.
Mandag den 17. februar 2020 kl. 19.00 i Bøgeskovhallens selskabslokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Palle Mogensen
Formand

Tilmelding foretages til halinspektør Jim Bæk Pedersen på tlf. 75 95 77 35 eller via mail til: formand@boegeskovhallen.dk