Prisliste

Priser for udlejning af lokaler mv. gældende fra 1. august 2015.

Generelt.

For udlejning af hal, skydebaner samt omklædningsrum betales nedenstående timepriser.

For leje af hal og skydebaner skal der dog minimum betales for 4 timer på hverdage samt 5 timer på lørdage samt søn- og helligdage.

For leje af omklædningsrum alene skal der dog minimum betales for 3 timer.

Klublokaler kan benyttes til møder eller lignende uden vederlag når der mindst bestilles kaffe og/eller andre drikkevarer.


Hallen.

Leje af hallen til idrætslige formål/arrangementer for klubber tilsluttet SIF (Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia) afregnes med 95,00 kr./time.

For øvrige idrætsarrangementer afholdt af idrætsklubber i Fredericia Kommune afregnes med 310,00 kr./time.

For ikkeidrætslige arrangementer afregnes med 615 kr./time, og 7.350 kr. pr. dag, hvis ikke anden aftale er truffet.

I priserne er inkluderet det/de til arrangementet nødvendige antal omklædningsrum.


Selskabslokalet.

For leje af selskabslokalet betales 2700,00 kr. pr. døgn, samt et depositum på 1.000 kr.
Beløbet betales forud.
De nærmere betingelser for udlejning fremgå af udlejningskontrakten.

Bøgeskovhallens stueplan.
Bøgeskovhallens kælderplan.